سایبان دوطرفه

فوریه 7, 2021
سایبان دوطرفه

سایبان برقی دوطرفه

سایبان برقی دوطرفه: سایبان برقی دوطرفه نوعی سایه بان برقی محسوب میشود که از هر دو طرف 3متر را پوشش میدهد. این نوع سایبان برقی دوطرفه […]
ژوئن 6, 2020
سایبان دوطرفه

سایبان دوطرفه

سایبان دوطرفه سایبان دوطرفه : سایبان دوطرفه برقی از دو عدد سایبان بازویی که برروی یک سازه فلزی که پشت به پشت هم نصب شده اند،تشکیل […]